Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Botanika i zoologia leśna Zobacz
Chemia Zobacz
Ekologia Zobacz
Fizjologia roślin drzewiastych Zobacz
Fizyka Zobacz
Geomatyka w leśnictwie Zobacz
Hodowla lasu Zobacz
Matematyka i statystyka matematyczna Zobacz
Ochrona ekosystemów leśnych Zobacz
Siedliskoznawstwo leśne Zobacz
Technika i inżynieria leśna Zobacz
Urządzanie ekosystemów leśnych Zobacz
Użytkowanie zasobów leśnych Zobacz
Zarządzanie w leśnictwie Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/